Dit document bevat de informatie volgens AWR art. 5B.

Naam van de Instelling: Vereniging Puur Noordwijk
Publieks namen: PUUR, Puurdoen, Puur1

RSIN: 8215.22.838

Post adres: Parallelboulevard 310 2202 HV NOORDWIJK

E-mail: info@puurnoordwijk.nl

Doelstelling volgens verenigings statuten datum: 26-06-2018

Het doel van de vereniging is:


A: Het behartigen en bevorderen van de belangen van de burgers van de gemeente Noordwijk in het algemeen in de ruimste zin van het woord;

B: Het bevorderen van een actief, open, vooruitstrevend en deskundig beleid met betrekking tot gemeentelijke en daarmee samenhangende regionale vraagstukken; en

C: Het aciveren van samenspraak met Noordwijkse ingezetenen en hen zou nauw mogelijk betrekken bij actuele politieke zaken van de gemeente Noordwijk en van de regio.

Operationele beleid:

De Vereniging Puur Noordwijk is voor de periode 2018-2022 met 3 raadsleden vertegenwoordigd in de Noordwijkse gemeenteraad.

Toekomst visie:
De Vereniging Puur Noordwijk, zet zich in voor de nieuwe Gemeente Noordwijk een fusie tussen de kernen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Onze vereniging zal zich actief inzetten om de belangen van alle Noordwijkers te behartigen. Dit met ons motto in de hand “wat heeft de Noordwijker hier aan”

Bestuursamenstelling 2019:

  • Voorzitter: J. Bakker
  • Secretaris: J. Schouten
  • Penningmeester: D van der Niet
  • Algemeen bestuurslid: J van der Zwet
  • Algemeen bestuurslid: J van Kleef


Alle bestuurders van de Vereniging Puur Noordwijk zijn onbezoldigd


Download hier het gehele ANBI document