Gerben van Duin voorgedragen als wethouder in gemeente Nieuwkoop

Gerben van Duin voorgedragen als wethouder in gemeente Nieuwkoop

Gerben van Duin is onlangs gevraagd voor de functie van wethouder in de gemeente Nieuwkoop voor de periode tot aan de verkiezingen van maart 2022. Deze vacature is ontstaan omdat de wethouder van de lokale partij Natuurlijk Nieuwkoop door persoonlijke omstandigheden ​is afgetreden. Na ampel beraad heeft hij besloten ja te zeggen tegen deze bij hem passende uitdaging.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
Vragen over aanvullende compensatie mede-overheden vanuit Den Haag

Vragen over aanvullende compensatie mede-overheden vanuit Den Haag

De gevolgen van de corona crisis komen steeds beter in beeld, ook de financiële gevolgen.
Naast de lokale ondersteuning (zoals in Noordwijk) , draagt ook de centrale overheid daarin bij.
Op 31 augustus is door minister Ollongren een brief verstuurd aan de kamer met een aanvullende pakket financiële compensaties. Naast bekende zaken als gemeentelijk inkomstenderving en ondersteuning van gemeentelijke regelingen, zijn er nu ook extra compensaties voor lokale culturele voorzieningen, vrijwilligersorganisaties jeugd (scouting / speeltuin) en buurt- en dorpshuizen.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
Schriftelijke vragen Nieuw distributiepunt PostNL - onveilige verkeerssituaties

Schriftelijke vragen Nieuw distributiepunt PostNL - onveilige verkeerssituaties

De fractie van PUUR heeft onderstaande vragen gesteld over de verkeersonveilige situatie op het nieuwe distributiepunt van PostNL. 

Het distributiepunt van Post Nl. is verhuisd van de locatie Hof van Breloft aan de Nieuwe Zeeweg naar het centrum van het Oude Zeedorp; de Trompstraat 1D.
Een distributiepunt brengt veel verkeersbewegingen met zich mee. Het Oude Zeedorp is een buurt waar kinderen buitenspelen en lopend, fietsend naar hun school De Zeehonk gaan. Een toename aan verkeersbewegingen brengt de veiligheid van de kinderen in gevaar. 
Puur 1 - www.puur1.nl
Schriftelijke vragen: Gevolgen grote toestroom strandbezoekers

Schriftelijke vragen: Gevolgen grote toestroom strandbezoekers

De fractie van PUUR heeft naar aanleiding van het druk bezochte strand afgelopen weekend in Noordwijk schriftelijke vragen aan het college gesteld.    

​​​​​​In het afgelopen weekend is Noordwijk bezocht door veel, gezien de weersvoorspelling te verwachten strandbezoekers. Zoals wij begrijpen van inwoners heeft dit helaas ook overlast met zich meegebracht zoals onveilige en ongewenste situaties.

Deze voorspelde topdrukte leidde tot situaties als parkeren op onveilige plekken waardoor doorgang van hulpdiensten werd belemmerd, parkeren in natura 2000 gebieden, toename zwerfafval, onveilige situaties op het strand en in zee, tekort aan sanitaire voorzieningen met als gevolg wildplassen e.d.
Puur 1 - www.puur1.nl
Column Taetske Visser - Inwoners de dupe van maatschappelijk en financieel onverantwoorde besluiten

Column Taetske Visser - Inwoners de dupe van maatschappelijk en financieel onverantwoorde besluiten

Op verschillende gebieden neemt het college en de coalitie maatschappelijke en/of financieel onverantwoorde besluiten.

Bronsgeest – verspilling van 20 – 25 miljoen gemeenschapsgeld
Het is maatschappelijk en financieel onverantwoord dat het college besloten heeft om Bronsgeest niet in zijn geheel te bebouwen. Hier hadden 660 woningen, waarvan minimaal 240 (sociale) huurwoningen gerealiseerd kunnen worden. 
Puur 1 - www.puur1.nl
Vragen over Stopzetten extra GFT ophaal in zomer in Noordwijk Binnen en Zee

Vragen over Stopzetten extra GFT ophaal in zomer in Noordwijk Binnen en Zee

PUUR heeft het college vragen gesteld over het stopzetten van de extra zomerinzameling GFT in Noordwijk Binnen en Zee. Het college geeft aan dat er een capaciteitsprobleem is ontstaan door maatregelen rondom het coronavirus.

Het extra ophalen van GFT afval in de zomermaanden is voor PUUR essentieel en is wat ons betreft onlosmakelijk verbonden met een goede basis dienstverlening waar wij als politieke partij voor staan. Overlast van ongedierte en stank door de sterk oplopende zomerse temperaturen moet worden voorkomen.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
Vragen over herontwikkeling voormalig DPO gebouw

Vragen over herontwikkeling voormalig DPO gebouw

PUUR heeft art. 39 vragen gesteld aan het college over eventuele herontwikkeling van het voormalig DPO gebouw. 

Aanleiding
Sinds 2008 is het voormalig DPO gebouw in gebruik door de Noordwijkse School.
In 2011 gaf het bestuur van de Noordwijkse School aan er oren naar te hebben na sloop van het DPO gebouw, het terrein te ontwikkelen voor een nieuw schoolpand met een sportzaal als faciliteit.
 
Puur 1 - www.puur1.nl
Raadscolumn Toon van Tol: Rituele dans in Noordwijk?

Raadscolumn Toon van Tol: Rituele dans in Noordwijk?

Wees niet bang, dit wordt geen column over culturele verschillen in onze gemeente. En dit stukje gaat helaas ook niet over lekker ouderwets samen dansen in Noordwijk. Het gaat mij hier over de figuurlijke betekenis van een rituele dans. In dit geval over de dans van de  participerende inwoners van Noordwijk. 
Puur 1 - www.puur1.nl
Zorgen over ontoelaatbare beïnvloeding van lokale democratie in Noordwijk

Zorgen over ontoelaatbare beïnvloeding van lokale democratie in Noordwijk

D66, GroenLinks, PUUR en PvdA maken zich grote zorgen over ontoelaatbare, niet-transparante beïnvloeding van bestuurders vanuit de samenleving via partijlijnen, die gericht is op eigen belang en waarmee het algemeen belang wordt ondermijnd.
Aanleiding was het recentelijke vertrek van Henri de Jong als wethouder Ruimtelijke Ordening. In een verklaring laat CDA-wethouder De Jong weten dat er soms dingen van hem werden verlangd door CDA-partijleden die niet in het coalitieakkoord staan noch in het CDA-programma. De Jong: “Ik bleek meer een bestuurder te zijn dan een partijman. De grondbeginselen van de partij vind ik belangrijk, maar als wethouder wilde ik vooral het algemeen belang dienen van Zilkers, Noordwijkers en Noordwijkerhouters.”
 
Puur 1 - www.puur1.nl
PUUR wil geen parkeerverhoging

PUUR wil geen parkeerverhoging

PUUR dient een AMENDEMENT in INZAKE DE KADERNOTA PARKEREN 2020 en VERORDENING PARKEERBELASTING NOORDWIJK 2020

TOELICHTING
De fusie mag geen belastingverhoging tot gevolg hebben. Nu de reden van de verhoging van de inwonersvergunning de aanname van het college is dat door de fusie meer vergunningen uitgegeven gaan worden (aan Zilkers en Noordwijkerhouters) zijn de inwoners Noordwijk Zee en Binnen de dupe van de fusie. Het is een aanname waarvan het maar zeer de vraag is of het daadwerkelijk ook gaat gebeuren. Daarnaast moet schaalvergroting juist kosten verlaging met zich meebrengen.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
< 1 2 3 >