Schriftelijke vragen over Deltaplan wonen en Bronsgeest

Schriftelijke vragen over Deltaplan wonen en Bronsgeest


De fractie van PUUR heeft samen met de andere oppositie partijen vragen gesteld aan het college over het Deltaplan woningbouw en Bronsgeest.

Aanleiding
Bij brief van 12 augustus jl. informeert het college ons over het Deltaplan voor de woningbouw en een oplossingsrichting voor Bronsgeest. Het college stelt een oplossing te hebben gevonden voor het probleem dat de coalitie van NZ-Lokaal, CDA, VVD en Lijst Salman Noordwijk over zich heeft afgeroepen door de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Bronsgeest met 660 woningen, waarvan 240 woningen in de sociale sector, te blokkeren.
Puur 1 - www.puur1.nl
< 1 >