PUUR VRAAGT INTERPELLATIE DEBAT

PUUR VRAAGT INTERPELLATIE DEBAT

PUUR heeft een interpellatie debat aangevraagd voor de raad van 24 maart a.s. Volgens de gemeentewet is het een recht van een volksvertegenwoordiger om een debat aan te vragen over een niet-geagendeerd onderwerp en inlichtingen aan het college of de burgemeester te vragen.

PUUR wil van wethouder Van den Berg weten of hij de gemeenteraad in de afgelopen raadsvergadering juist heeft geïnformeerd.

De reden om deze vraag aan de wethouder te stellen is dat de bewoners van de Zonnekant van mening zijn dat wethouder Van den Berg hen telefonisch beloofd heeft met hen in gesprek te gaan over het dossier snippergroen.
Puur 1 - www.puur1.nl
Aantal verleende bouwvergunningen

Aantal verleende bouwvergunningen

Het aantal vergunningen verleend door de gemeente Noordwijk voor de bouw van woningen ten opzichte van 2018 (vorige coalitieperiode) is hard achteruit gegaan. Dit baart PUUR zorgen, het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor wat er in de nabije toekomst gebouwd gaat worden. (bron Leidsch Dagblad vrijdag 21 februari 2020).

 
Puur 1 - www.puur1.nl
Aan de slag met flex-wonen, 'geen woorden maar daden'

Aan de slag met flex-wonen, 'geen woorden maar daden'

Tijdens de afgelopen RTG is wederom de noodzaak van realisatie flex-woningen gebleken. Het is dan ook goed dat er vastgoed locaties zijn aangedragen door de politiek en dat wethouder De Jong in gesprek gaat met de raad. Zoals hij in de RTG aangaf vergen de onderhandelingen over vastgoed, niet in eigendom van de gemeente, tijd gezien de verschillende belangen van de diverse betrokken stakeholders.
Op bouwgrond in eigendom van de gemeente kunnen echter binnen afzienbare tijd duurzame flex-units geplaatst worden. Vandaar dat PUUR mede namens GroenLink, CDA, D66, Bruisend Noordwijk en PvdA (logo zal nog worden toegevoegd door griffie)  bijgaande motie in de raad van morgen zal indienen. 

Wij hopen dat deze motie in het belang van hen die naarstig op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd zal worden aangenomen.
Puur 1 - www.puur1.nl
Geen antwoord ontvangen van college over brieven aan bewoners

Geen antwoord ontvangen van college over brieven aan bewoners

In de raad van 15 oktober 2019 heeft de PUUR fractie het college gevraagd een afschrift te mogen ontvangen van de antwoorden van het college op de volgende brieven van inwoners:

 
Puur 1 - www.puur1.nl
College kiest voor geen extra geld om eenzaamheid te bestrijden

College kiest voor geen extra geld om eenzaamheid te bestrijden

PUUR heeft haar best gedaan om meer middelen beschikbaar te krijgen voor de bestrijding van eenzaamheid.
 
Puur 1 - www.puur1.nl
Schriftelijke vragen inzake Offerte aanvraag Bronsgeest

Schriftelijke vragen inzake Offerte aanvraag Bronsgeest

De fractie PUUR heeft samen met GroenLinks, D66 en PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college inzake: 

1. Offerteaanvraag Bestemmingsplan Bronsgeest – brief college 18 december jl.
zaaknummer 8063
2. Bestuurlijke termijnagenda – 23 december 2019 – Zaaknummer 13962
 
Puur 1 - www.puur1.nl
< 1 >