De Schelft

De Schelft

Beste PUURders,

De door de brand verwoeste Schelft maakt op een ieder indruk. Een begrip in Noordwijkerhout en De Zilk, waar velen mee zijn opgegroeid en er samen kwamen voor sport, cultuur en vertier. Een dergelijke accommodatie heeft een belangrijke sociale functie en is dan ook onmisbaar. 

En zo staat PUUR er ook in. Nu renovatie niet meer tot de mogelijkheden behoort  is nieuwbouw de richting waar samen met betrokkenen en inwoners over nagedacht en aangewerkt moeten worden. Een uitdagende klus, maar we vertrouwen op een goede uitkomst.
 
Puur 1 - www.puur1.nl
Realisatie Noordwijkse woonopgave ambitie in de komende 10 jaar.

Realisatie Noordwijkse woonopgave ambitie in de komende 10 jaar.

In de raad van 27 oktober jl heeft PUUR één vraag aan de wethouder gesteld in relatie tot de realisatie van zijn woonambitie. Een ambitie die wij overigens ondersteunen. Deze ene vraag was gebaseerd op de ‘weegschaal’ in uw raadsbrief van 26 oktober jl.

Tot twee keer toe hebben wij door gegoochel met getallen zijn antwoord niet kunnen volgen. En achteraf nog steeds niet. Nu een helder antwoord door de wethouder helaas niet op tafel is gekomen, stellen wij de vragen conform art 39 RvO. Dat doen we mede namens vele inwoners die ons snel na de raadszitting van dinsdag jl. om een toelichting op de cijfers vroegen.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
PERSBERICHT:PUUR positief tegenover gesprek over àlle  beschikbare bouwlocaties

PERSBERICHT:PUUR positief tegenover gesprek over àlle beschikbare bouwlocaties

PUUR staat positief tegenover het door Lijst Salman aangekondigde overleg over beschikbare bouwlocaties in de gemeente Noordwijk. Wat betreft PUUR moet de kern van de discussie zijn dat er zo spoedig mogelijk huizen tegen betaalbare prijzen in Noordwijk gebouwd worden. En dat alle beschikbare locaties voor de volle 100% hiervoor in aanmerking komen. Pas dan kan de grote vraag naar betaalbare en sociale huurwoningen worden beantwoord.
 
Puur 1 - www.puur1.nl
Geheim of niet geheim, dat is de vraag.

Geheim of niet geheim, dat is de vraag.

Raadslid Toon van Tol heeft namens PUUR de onderstaande ' 'Schriftelijke vragen art. 39' gesteld aan het college. 

Aanleiding

Raadsleden krijgen soms informatie aangeboden voorzien van een stempel vertrouwelijk e/o geheim. Juridisch is er geen verschil tussen de termen. Sancties op schending zijn een mogelijke geldboete en/of gevangenisstraf.
Individuele raadsleden bepalen zelf of ze geheime informatie willen inzien, en moeten daar vooraf wel voor tekenen. Daarna mag de informatie door deze raadsleden niet in een openbaar debat of gesprek gebruikt worden.
 
Puur 1 - www.puur1.nl
Gerben van Duin voorgedragen als wethouder in gemeente Nieuwkoop

Gerben van Duin voorgedragen als wethouder in gemeente Nieuwkoop

Gerben van Duin is onlangs gevraagd voor de functie van wethouder in de gemeente Nieuwkoop voor de periode tot aan de verkiezingen van maart 2022. Deze vacature is ontstaan omdat de wethouder van de lokale partij Natuurlijk Nieuwkoop door persoonlijke omstandigheden ​is afgetreden. Na ampel beraad heeft hij besloten ja te zeggen tegen deze bij hem passende uitdaging.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
Vragen over aanvullende compensatie mede-overheden vanuit Den Haag

Vragen over aanvullende compensatie mede-overheden vanuit Den Haag

De gevolgen van de corona crisis komen steeds beter in beeld, ook de financiële gevolgen.
Naast de lokale ondersteuning (zoals in Noordwijk) , draagt ook de centrale overheid daarin bij.
Op 31 augustus is door minister Ollongren een brief verstuurd aan de kamer met een aanvullende pakket financiële compensaties. Naast bekende zaken als gemeentelijk inkomstenderving en ondersteuning van gemeentelijke regelingen, zijn er nu ook extra compensaties voor lokale culturele voorzieningen, vrijwilligersorganisaties jeugd (scouting / speeltuin) en buurt- en dorpshuizen.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
Schriftelijke vragen Nieuw distributiepunt PostNL - onveilige verkeerssituaties

Schriftelijke vragen Nieuw distributiepunt PostNL - onveilige verkeerssituaties

De fractie van PUUR heeft onderstaande vragen gesteld over de verkeersonveilige situatie op het nieuwe distributiepunt van PostNL. 

Het distributiepunt van Post Nl. is verhuisd van de locatie Hof van Breloft aan de Nieuwe Zeeweg naar het centrum van het Oude Zeedorp; de Trompstraat 1D.
Een distributiepunt brengt veel verkeersbewegingen met zich mee. Het Oude Zeedorp is een buurt waar kinderen buitenspelen en lopend, fietsend naar hun school De Zeehonk gaan. Een toename aan verkeersbewegingen brengt de veiligheid van de kinderen in gevaar. 
Puur 1 - www.puur1.nl
Schriftelijke vragen: Gevolgen grote toestroom strandbezoekers

Schriftelijke vragen: Gevolgen grote toestroom strandbezoekers

De fractie van PUUR heeft naar aanleiding van het druk bezochte strand afgelopen weekend in Noordwijk schriftelijke vragen aan het college gesteld.    

​​​​​​In het afgelopen weekend is Noordwijk bezocht door veel, gezien de weersvoorspelling te verwachten strandbezoekers. Zoals wij begrijpen van inwoners heeft dit helaas ook overlast met zich meegebracht zoals onveilige en ongewenste situaties.

Deze voorspelde topdrukte leidde tot situaties als parkeren op onveilige plekken waardoor doorgang van hulpdiensten werd belemmerd, parkeren in natura 2000 gebieden, toename zwerfafval, onveilige situaties op het strand en in zee, tekort aan sanitaire voorzieningen met als gevolg wildplassen e.d.
Puur 1 - www.puur1.nl
Column Taetske Visser - Inwoners de dupe van maatschappelijk en financieel onverantwoorde besluiten

Column Taetske Visser - Inwoners de dupe van maatschappelijk en financieel onverantwoorde besluiten

Op verschillende gebieden neemt het college en de coalitie maatschappelijke en/of financieel onverantwoorde besluiten.

Bronsgeest – verspilling van 20 – 25 miljoen gemeenschapsgeld
Het is maatschappelijk en financieel onverantwoord dat het college besloten heeft om Bronsgeest niet in zijn geheel te bebouwen. Hier hadden 660 woningen, waarvan minimaal 240 (sociale) huurwoningen gerealiseerd kunnen worden. 
Puur 1 - www.puur1.nl
Vragen over Stopzetten extra GFT ophaal in zomer in Noordwijk Binnen en Zee

Vragen over Stopzetten extra GFT ophaal in zomer in Noordwijk Binnen en Zee

PUUR heeft het college vragen gesteld over het stopzetten van de extra zomerinzameling GFT in Noordwijk Binnen en Zee. Het college geeft aan dat er een capaciteitsprobleem is ontstaan door maatregelen rondom het coronavirus.

Het extra ophalen van GFT afval in de zomermaanden is voor PUUR essentieel en is wat ons betreft onlosmakelijk verbonden met een goede basis dienstverlening waar wij als politieke partij voor staan. Overlast van ongedierte en stank door de sterk oplopende zomerse temperaturen moet worden voorkomen.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
< 1 2 3 >