Aantal verleende bouwvergunningen

Aantal verleende bouwvergunningen

Het aantal vergunningen verleend door de gemeente Noordwijk voor de bouw van woningen ten opzichte van 2018 (vorige coalitieperiode) is hard achteruit gegaan. Dit baart PUUR zorgen, het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor wat er in de nabije toekomst gebouwd gaat worden. (bron Leidsch Dagblad vrijdag 21 februari 2020).

 
Daarom heeft PUUR de volgende art. 39 vragen aan het college gestuurd:

1. Hoeveel vergunningen voor nieuwbouw huurwoningen zijn er verleend in       2018 in de destijds gemeente Noordwijk resp. Noordwijkerhout?
2. Hoeveel vergunningen voor nieuwbouw koopwoningen zijn er verleend in       2018 in de destijds gemeente Noordwijk resp. Noordwijkerhout?
3. Hoeveel vergunningen voor nieuwbouw huurwoningen zijn er verleend in       2019 in de huidige gemeente Noordwijk? (graag per kern)
4. Hoeveel vergunningen voor nieuwbouw koopwoningen zijn er verleend in       2019 in de huidige gemeente Noordwijk? (graag per kern)
5. Hoeveel vergunningaanvragen voor nieuwbouw koop- en huurwoningen           zitten er op dit moment in de pijplijn?