College kiest voor geen extra geld om eenzaamheid te bestrijden

College kiest voor geen extra geld om eenzaamheid te bestrijden

PUUR heeft haar best gedaan om meer middelen beschikbaar te krijgen voor de bestrijding van eenzaamheid.
 
Dat is namelijk een groot en urgent probleem, ook in Noordwijk. Het gaat niet alleen om ouderen, ook jongeren en kinderen kunnen erg eenzaam zijn.
Er is gelukkig wat aan te doen. Om vrijwilligers, organisaties en tal van acties te ondersteunen zijn veel mensen en middelen nodig.
En volgens PUUR veel meer dan het budget dat nu voor de komende twee jaar uit de reserves Sociaal Domein is vrijgemaakt.
Helaas wil de wethouder geen gehoor geven aan onze oproep. Dat raakt omdat ook eenzaamheid in de weg staat aan wat PUUR onder een mooi leven voor inwoners verstaat.
Wij zullen daarom blijven strijden voor meer en slimme investeringen die het urgente probleem van eenzaamheid frontaal te lijf gaan.