Column Danielle Brink: Tip, wens of goed idee, doe er iets mee

Column Danielle Brink: Tip, wens of goed idee, doe er iets mee

Sinds oktober 2020 zit ik weer namens PUUR in de gemeenteraad van
Noordwijk. ‘Weer’ omdat ik  eerder vier jaar raadslid ben geweest. Met heel veel plezier. Als raadslid vertegenwoordig je de inwoners door
naar hen te luisteren en voor hun belangen op te komen.
Daarom vind ik het belangrijk te weten wat er speelt  in onze gemeente.

Een punt waar ik me zorgen over maak is het op tijd en juist informeren van inwoners. Helaas zie ik dat het college veel steken laat vallen.
Inwoners en ondernemers, krijgen op het laatste moment of soms helemaal niets te horen over wijzigingen die invloed hebben op hun dagelijks
leven.

Zo  werd hondenbezitters vlak voor de jaarwisseling
medegedeeld dat er per 1 januari 2021 in Noordwijk Zee en Binnen geen ‘losloopgebieden’ meer zijn. De hoogte van de hondenbelasting werd niet
aangepast.

Inwoners die een parkeervergunning aanvragen moeten bij het wijzigen van het kenteken steeds via de DigiD inloggen.
Ondernemers in de Hoofdstraat zien opeens dat parkeerplaatsen op het ‘Stille Zuie’ zijn weggehaald,zonder dat ze  op de hoogte zijn gesteld.
Communiceren mét en luisteren náár inwoners is één van de eerste vereisten
voor politici. Iedereen begrijpt dat je niet altijd kunt uitvoeren wat inwoners willen, als je maar wel bereid bent om uit te leggen waarom iets wel of niet kan.
Eerlijk gezegd vind ik dat het huidige college de inwoner vaak schoffeert. Men heeft de mond vol over participatie. Dit gaat vooral op voor grote onderwerpen als de omgevingsvisie. Maar hoe serieus neem je dan de inwoner als bij het eindresultaat blijkt dat er weinig is gedaan met hun ideeën?


 
Bij het Oude Zeedorp zijn inwoners bijvoorbeeld niet betrokken bij de inzet van Bewonersparkeervergunning terwijl ze wel ondervinden  hoe lastig parkeren daar is. Er  had in ieder geval overleg kunnen plaats vinden met de wijkvereniging.
Ook is bij de aanleg van nieuwe wijken geen overleg geweest met de bewoners over vuil ophalen. Vaak achteraf, als een en ander als is misgegaan, worden er enquêtes uitgeschreven en probeert het college weer een en ander te repareren.
Jammer, we kunnen u  zoveel meer gebruiken bij het nemen van goede besluiten. Daarom ben ik blij met het nieuwe Tips-platform en zeg ik tegen
iedereen met een tip, wens of goed idee, doe er iets mee! Dat kan op
https://www.mijnnoordwijk.tips/ een initiatief van PUUR.