Column Taetske Visser - Inwoners de dupe van maatschappelijk en financieel onverantwoorde besluiten

Column Taetske Visser - Inwoners de dupe van maatschappelijk en financieel onverantwoorde besluiten

Op verschillende gebieden neemt het college en de coalitie maatschappelijke en/of financieel onverantwoorde besluiten.

Bronsgeest – verspilling van 20 – 25 miljoen gemeenschapsgeld
Het is maatschappelijk en financieel onverantwoord dat het college besloten heeft om Bronsgeest niet in zijn geheel te bebouwen. Hier hadden 660 woningen, waarvan minimaal 240 (sociale) huurwoningen gerealiseerd kunnen worden. 
De Woningstichting had er met 2 miljoen subsidie van Het Rijk 100 tijdelijke woningen kunnen bouwen. De Noordwijkse woningzoekende is de dupe van dit besluit.
Er is namelijk geen alternatief voor Bronsgeest. Nergens op de door het college aangedragen gronden kan dit aantal woningen tegen dezelfde prijs en binnen hetzelfde tijdsbestek gerealiseerd worden. Met dit besluit wordt 20 – 25 miljoen gemeenschapsgeld verspild.

Parkeervergunningen – belastingverhoging – meer geld minder waarde
Het is maatschappelijk en financieel onverantwoord dat het huidige college met instemming van de coalitiepartijen besloten heeft om de tarieven van parkeervergunningen 2½ (tot 5) keer te verhogen. Argument voor de verhoging was: meer parkeeropbrengsten noodzakelijk om de begroting dekkend te maken. Parkeren is hiermee gebombardeerd tot een melkkoe. Daarnaast is de vergunning ook minder inzetbaar geworden nu hij niet meer geldig is op de K.A. Boulevard. Veel meer geld voor minder waarde.

Groen-, Tuin- en Fruit afval (GFT)
Het college heeft de extra zomerinzameling van GFT in Noordwijk Binnen en Zee stopgezet. Maatschappelijk onverantwoord. Het extra ophalen van GFT afval is voor PUUR essentieel en behoort tot de basis van dienstverlening. Overlast van ongedierte en stank door sterk oplopende zomerse temperaturen moet worden voorkomen. Financiële middelen kunnen wat PUUR betreft geen reden zijn dat deze dienst niet meer verleend wordt aan de inwoners.

De PUUR fractie zal de maatschappelijke en financiële misstappen van dit college en de coalitiepartijen aan de kaak blijven stellen. Zij blijft zich inspannen voor een politieke omgeving waar geluisterd wordt naar de inwoners en waar sprake is van gelijkwaardig zeggenschap voor iedereen. Met ‘de kracht van samen’ gaan we dat bereiken.