Continuïteit BO

Continuïteit BO

PUUR heeft vragen gesteld aan het college over de continuïteit van Bollenstreek Omroep (BO). Aanleiding hiertoe was door 
een artikel in het Leidsch dagblad van 27 januari j.l., daarin wordt  aandacht besteed aan de onrust omtrent een toekomstige samenwerking van RTV Katwijk en BO.

Klaarblijkelijk staat een meerderheid van de Katwijkse gemeenteraad nog niet onverdeeld positief ten opzichte van de vorming van een krachtige streekomroep door genoemde partijen. Eerder onderzoek toonde aan dat een sterke (samengestelde) streekomroep de beste garantie voor de continuïteit zou geven. PUUR onderschrijft deze gedachte die de financiële steun vanuit de gemeente Noordwijk ook rechtvaardigt.

Onduidelijkheid in dit lopende dossier heeft mogelijk consequenties voor BO, en ook voor de daadwerkelijk snelle realisatie van een streekomroep dat in het belang van Noordwijk is. Om voorbereid te zijn op de vragen van de toekomst wil PUUR graag het volgende weten;
 

Vragen
  1. Is het college op de hoogte van het bestaan van meerdere toekomst scenario’s bij BO die de continuïteit kunnen waarborgen?
  2. Is het college bekend of er een concreet PLAN B op de plank ligt indien het huidige proces onverhoopt niet door kan, of mag, gaan? Indien niet, kunt u daar informatie over inwinnen?
  3. Indien de vorming van een streekomroep geen doorgang zou kunnen vinden, hoe ziet het college dan de plek van BO in de informatievoorziening? En met welke insteek zou u dan met de andere gemeente in de Bollenstreek over de continuïteit van BO gaan spreken?
Bij voorbaat dank voor uw spoedige beantwoording. Namens de fractie PUUR, Toon van Tol