'Een themajaar verbindt'

'Een themajaar verbindt'

PUUR is groot voorstander van mooie en inspirerende themajaren. In het dorp Noordwijk worden die al sinds 2016 met groot succes georganiseerd.
Om dit voor de hele gemeente Noordwijk in te voeren, heeft PUUR in november een motie ingediend; "Een themajaar verbindt". 
Bij de behandeling in de raadsvergadering, kwam wethouder Sjaak van den Berg met een toezegging aan PUUR. 
Hij gaat komen met een voorstel over structurele budgetten voor jaarlijks terugkerende themajaren. Uiteraard houden we de vinger aan de pols en hopen op snelle invoering. De motie leest u hier 
De gemeenteraad van Noordwijk

In vergadering bijeen op 5 november 2019

Constaterende dat:
-  De oude gemeente Noordwijk sinds 2016 ieder jaar een fantastisch        themajaar heeft georganiseerd
-  Themajaren zich goed laten organiseren rond een onderwerp
-  Evenementen goed zijn voor de Noordwijkse saamhorigheid en
economie
-  Het organiseren van jaarlijkse festiviteiten financieĢˆle ondersteuning
vraagt
-  Er met een subsidie evenementen door en voor Noordwijkers
georganiseerd kunnen worden.

Overwegende dat:
-  De nieuwe gemeente Noordwijk vanaf 2020 structureel ieder jaar een themajaar moet bepalen.
-  De themajaren veel enthousiaste Noordwijkers op de been heeft gebracht
-  De themajaren veel bezoekers naar Noordwijk heeft getrokken
-  Noordwijk op de kaart is gezet

Verzoekt het college om:
- Met ingang van 2020 structureel een bedrag van 150.000 euro in de begroting op te nemen voor de organisatie van een themajaar.
En gaat over tot de orde van de dag,

PUUR
T. van Tol