Geen antwoord ontvangen van college over brieven aan bewoners

Geen antwoord ontvangen van college over brieven aan bewoners

In de raad van 15 oktober 2019 heeft de PUUR fractie het college gevraagd een afschrift te mogen ontvangen van de antwoorden van het college op de volgende brieven van inwoners:

 

ID no 30 – 29 mei 2019 – zienswijzen reconstructie Parallelboulevard aanleg drainering
ID no 61 – 24 september 2019 – Reactie op eerdere brief over Offem-Zuid
ID no 64 – 1 oktober 2019 – Preventief verzoek om handhaving bouwvoorschriften Hotel en Residence Oranje
De voorzitter van de raad gaf aan dit verzoek door te geleiden naar het college.

Gezien het feit dat op 17 december (raadsvergadering) nog niet één afschrift van een antwoord met de fractie was gedeeld heeft PUUR haar verzoek herhaald. Daarnaast heeft de fractie de volgende brieven van inwoners waarvan zij graag het antwoord van het college op zou ontvangen toegevoegd:
ID 660 -  13 november 2019  – bestuurlijke ondersteuning noodzakelijk (Tiny house)
ID 658 – 8 november 2019 – betaling huur voor tussenpad bij Zonnekant.
Wederom gaf de voorzitter van de raad de toezegging het verzoek door te geleiden naar het college.

Door tussenkomst van de griffie hebben wij u nogmaals per mail verzocht om ons een afschrift van uw antwoordbrieven toe te zenden.

Helaas zonder resultaat.

Vragen

1. Wat is de reden dat u niet in staat bent afschriften van uw antwoorden op bovenstaande brieven met ons te delen?