Geen uitstel beantwoording schriftelijke vragen 'Forse daling bouwvergunningen 2019

Geen uitstel beantwoording schriftelijke vragen 'Forse daling bouwvergunningen 2019


Op 24 februari jl. stelde PUUR  onderstaande schriftelijke vragen conform art 39 RvO aan het college. 
In de brief van 24 maart jl. geeft het college aan dat zij de ODWH heeft verzocht een meeromvattend antwoord te verzorgen dan waarmee strikt genomen zou kunnen worden volstaan. De beantwoording vergt daardoor de nodige tijd.

PUUR stelt daarom nu de volgende vraag:
De antwoorden op onze vragen van 24 februari jl. kunnen eenvoudig in getallen worden uitgedrukt. Wij zien deze dan ook graag binnen de geldende termijn van 28 dagen tegemoet. Wij vertrouwen er op dat dit mogelijk is nu u aangeeft dat er in de afgelopen periode al hard is gewerkt aan de beantwoording.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
IN GEVOLGE ARTIKEL 39 RvO

Aan: Het college van B&W
Onderwerp: Forse daling aantal bouwvergunningen 2019 t.o.v. 2018
Datum: 24 februari 2020
Aanleiding
Het aantal vergunningen verleend door de gemeente Noordwijk voor de bouw van woningen ten opzichte van 2018 (vorige coalitieperiode) is hard achteruit gegaan. Dit baart PUUR zorgen, het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor wat er in de nabije toekomst gebouwd gaat worden. (bron Leidsch Dagblad vrijdag 21 februari 2020).

Vragen

1. Hoeveel vergunningen voor nieuwbouw huurwoningen zijn er verleend in 2018 in de destijds gemeente Noordwijk resp. Noordwijkerhout?
2. Hoeveel vergunningen voor nieuwbouw koopwoningen zijn er verleend in 2018 in de destijds gemeente Noordwijk resp. Noordwijkerhout?
3. Hoeveel vergunningen voor nieuwbouw huurwoningen zijn er verleend in 2019 in de huidige gemeente Noordwijk? (graag per kern)
4. Hoeveel vergunningen voor nieuwbouw koopwoningen zijn er verleend in 2019 in de huidige gemeente Noordwijk? (graag per kern)
5. Hoeveel vergunningaanvragen voor nieuwbouw koop- en huurwoningen zitten er op dit moment in de pijplijn?

Namens de fractie PUUR
Taetske T. Visser-Danser