Inbreng PUUR tijdens Begrotingsraad 2019

Inbreng PUUR tijdens Begrotingsraad 2019

Hierbij leest u de inbreng van PUUR tijdens de eerste termijn in de begrotingsraad van 5 november 2019.

Voorzitter,
Bij ons geen Socrates als inleiding. PUUR zoekt het dichter bij huis en houdt het lokaal en herkenbaar. Onze analyse en samenvatting van deze begroting is simpelweg; WEL BOLLEN MAAR GEEN BALLEN.
Uiteraard danken we als eerste de ambtenaren die aan deze begroting hebben gewerkt. Een nieuwe opzet en samenstelling, een hele uitdaging. PUUR heeft gelijk ook een reflectieopdracht voor de verschillende coalitiepartijen. Als je eens kritisch kijkt naar uw eigen verkiezingsbeloften aan de inwoners, wat is daarvan dan in deze begroting opgenomen?
Onze inbreng gaat over een 3-tal onderwerpen:
1.De Omgevingsvisie
2.Het Sociaal Domein
3.Bronsgeest

Voorzitter, een korte terugblik.
We kijken vandaag, als voormalig buurgemeenten, voor het eerst samen naar een beleidsrijke begroting. Na 800 jaar zijn de centjes weer bij elkaar gebracht en kunnen we samen krachtige en prachtige plannen smeden. De verwachting van de inwoners daarover zijn terecht hooggespannen. Hoe gaat het college met die jaarlijkse miljoenen gemeenschapsgeld om en met welke visie? Omdat de oude grenzen er niet meer zijn, ligt niets ons in de weg om flink en breed maar vooral slim te investeren. Dat is de bedoeling van fusie en zo moet het ook zijn. Een mooier sterker Noordwijk maken met 3 unieke en geweldige dorpen. Wat PUUR betreft moeten we die visie en passie dus terugvinden in alle vezels van deze begroting. Maar helaas voorzitter, we hebben het niet kunnen vinden.

Voorzitter, ons eerste onderwerp betreft de Omgevingsvisie(& wet)
De begroting is het huishoudboekje van een gemeente. Jaarlijks bijna 120 miljoen euro gemeenschapsgeld uitgeven is een grote verantwoordelijkheid. Veel uitgaven zijn ‘geoormerkt’. PUUR zoomt in op de uitgaven van nieuw beleid. Daar vinden we het DNA van het college en de coalitie. Welk extra accent wordt aangebracht, en wat kost het? En belangrijker; Wat levert dat concreet en direct op voor de inwoners? PUUR vindt de keuze om nog eens ruim 766 duizend euro uit te trekken voor de ontwikkeling van weer een splinternieuwe omgevingsvisie onverantwoord. De kant-en-klare omgevingsvisie van Noordwijk uit 2018, mag wel hergebruikt worden. Althans zo staat vermeld. Gezien de 766 duizend euro die is begroot, is PUUR nog niet zo zeker dat dit ook wordt gedaan. Voor PUUR daarmee een onaanvaardbare kostenpost. Wij zijn van mening dat er geen dubbele kosten of dubbel werk gedaan mag worden. Zo besparen we voor de inwoners naar schatting 500 duizend euro. PUUR zegt; Kies daarmee voor slim investeren in plaats van dubbel spenderen.

Aan wethouder de Jong de vraag; Wat ontbreekt er precies aan de opzet van de oude 7-sterren visie? En hoeveel van de begrote 766.000 euro denkt u voor de toevoeging van Noordwijkerhout en De Zilk nodig te hebben?

Als tweede voorzitter, gaat PUUR door naar het Sociaal Domein.
Sociaal Domein is met 38 miljoen veruit het grootste programma in de begroting. Een derde van alle uitgaven in Noordwijk gaat hier naar toe. Een mee- of tegenvaller kan dan ook al snel over heel veel geld gaan. Het college begroot in 4 jaar tijd 1 miljoen euro voor het project integrale toegang. Bij het lezen van de toelichting staan verschillende doelstellingen. Het valt PUUR op dat het vergroten van het gemak om zonder drempels een beroep op regelingen te kunnen maken, veel aandacht van het college heeft. De toegangsdeur naar het Sociaal Domein wordt als het ware flink opgeknapt. Maar zitten de inwoners van Noordwijk daar wel op te wachten? PUUR durft de stelling aan dat niemand graag bij de gemeente aanklopt voor hulp. Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk blijven. Of je nu jong of ouder bent. Door in te zetten op krachtige en doeltreffende investeringen in preventie is serieus “geld te verdienen”. Dat spreekt PUUR zeer aan. Inwoners helpen om aan de toegangsdeur van het Sociaal Domein voorbij te kunnen gaan. En wel zorgen dat het huis super sterk is als je uiteindelijk wel hulp nodig hebt. Die belangen van gemeente en inwoners gaan uitstekend hand in hand. De reserve sociaal domein bedraagt circa 7 miljoen. PUUR is van mening dat door aftopping van de reserves tot een bedrag van 5 miljoen, doeltreffende preventieve investering gedaan kunnen worden. En de gemeente zal die op termijn ook terug verdienen, aangezien minder mensen zullen aankloppen voor hulp, en ook minder snel. De toegangsduur opknappen is dus niet genoeg, sterker nog, dat kan financieel gevaarlijk zijn. De juiste visie en keuze is dus om flink te investeren in preventie, preventie en nog eens preventie. PUUR wil graag dat u die keuze maakt, en wij zullen dat in onze motie meenemen.

Een vraag aan wethouder Salman is nog wel waarom heeft u preventie in het Sociaal Domein niet prominent en als het hoofddoel benoemd? Welke risico’s en financiële gevaren in de groei van uitgaven ziet u?

Tenslotte voorzitter de gang naar de VUURKORF VAN BRONSGEEST.
Zelden is er meer gesproken over een perceel bollenland dan over de locatie Bronsgeest. PUUR juicht het toe dat het college het standpunt van geheel onbebouwd laten heeft
verlaten. Er komen gelukkig woningen, maar helaas circa 400 minder dan kan en mag. De consequentie van die keuze is ook financieel keihard. Er moet afgeboekt worden en dat gaat de inwoners van Noordwijk heel veel gemeenschapsgeld kosten. Een bedrag van 11,6 miljoen wordt met deze beslissing door het college brutaal verbrand in een vuurkorf op Bronsgeest. Nog erger is dat voor deze afboeking het NUON spaargeld van oud Noordwijk wordt ingezet. Vindt het CDA ook niet dat hier sprake is van slecht rentmeesterschap? In de vuurkorf verbranden we dus miljoenen aan gemeenschapsgeld waarmee prima investeringen gedaan kunnen worden. PUUR roept het college en de raad daarom nogmaals op om terug te komen op haar besluit en het potentieel van Bronsgeest als prachtige plek om te wonen volledig te benutten. PUUR zegt beter ten halve gekeerd dan...
Voorzitter, wat PUUR ernstig tegen de borst stuit is de manier waarop de afboeking bij ons aan het licht kwam. Nergens is met 1 woord gerept over deze enorme financiële aderlating. Slechts bij navraag kon worden bevestigd dat de geconstateerde verlaging in de NUON reserves de afboeking Bronsgeest betroffen. Wat PUUR betreft een doodzonde en het college heeft daarmee de raad misleid.
Aan wethouder Ter Hark de vraag wat zijn politieke afweging is geweest om de afboeking op deze wijze te presenteren?
Samenvattend Voorzitter,
Je zou wat PUUR betreft deze begroting ook best wel een brave of tamme begroting kunnen noemen. Alle in- en uitgaven zijn schijnbaar binnen de lijntjes ingevuld. Maar helaas geen krachtige financiële visie of slimme investeringen in onze dorpen. Wel veel gemiste kansen om inwoners te laten zien dat de fusie wel degelijk bijdraagt aan de slagkracht van de nieuwe gemeente. Dat missen we als PUUR enorm. De gemeente Noordwijk lijkt wel af in deze begroting. Het biertje is doodgeslagen en er is weinig passie. Noordwijk verdient een college met lef en met visie. De inwoners van onze drie dorpen verdienen en verwachten dat. PUUR is bereid u daarbij wederom te helpen en komt met een aantal fiere moties. Hierbij rekenen we op de steun van raadsleden uit alle partijen die ook staan voor de belangen van alle inwoners.
En o ja, voordat ik het vergeet. Kunnen wethouders Salman en Van de Berg ons uitleggen waarom zij akkoord zijn gegaan met de OZB verhoging van 21,8% in 2022?