Is de ODWH voldoende toegerust?

Is de ODWH voldoende toegerust?

In de NRC van 31 maart jl. wordt in de rubriek “consument en corona” de vraag behandeld of de gemeente meer tijd krijgt vanwege de coronacrisis om te beslissen over een omgevingsvergunning (wettelijke achtweken plus verlenging van zesweken op grond van de Wabo).
 

Het antwoord dat de krant op de vraag geeft is:
“De gemeente mag tijdens de coronacrisis niet langer doen over een bouwaanvraag. Wordt niet binnen de wettelijke termijn van achtweken beslist, dan wordt de vergunning automatisch toegekend. Door zich (hoogstwaarschijnlijk) onterecht op overmacht te beroepen, kan de gemeente die termijn wel rekken.”
De corona crisis trekt een zware wissel trekken op de ODWH (OmgevingsDienst West Holland)

Puur heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld:
-Is de ODWH voldoende toegerust om aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen?
-Hoeveel aanvragen zijn er die op dit moment uit de termijn dreigen te lopen?