Kick start Noordwijkse Economie en Samenleving

Kick start Noordwijkse Economie en Samenleving

Er is nog veel onduidelijkheid over wanneer we als inwoners en bedrijfsleven van Noordwijk weer (vol) kunnen gaan ‘opstarten’. Maar het is daarmee wel het juiste moment om daar proactief en daadkrachtig op voor te bereiden.
 

Landelijk horen we in de media veel geluiden van onrust in ondernemersland. Maar ook van vele lokale Noordwijkse bedrijven en ondernemers ontvangt PUUR berichten van groeiende onzekerheid over de toekomst. Zodra we ons dagelijkse leven weer kunnen oppakken is de verwachting dat er nog veel terughoudendheid blijft in de lokale uitgaven van onze inwoners, en investeringen bij onze bedrijven. En die combinatie moet juist de lokale economie weer snel terug op de voet brengen.
De overheid (en dus ook onze gemeente) kan een helder en krachtig financieel signaal en impuls geven in de post-corona periode. Snel met een pakket aan directe- en doelgerichte slimme investeringen en uitgaven in de lokale economie komen. Projecten en investeringen versnelt uitvoeren, eventueel naar voren trekken en/of extra investeren. En wat PUUR betreft zouden die uitgaven en investeringen in onze gemeente dan ook bij lokale ondernemers uit de 4 kernen moeten landen. Zij zorgen mede voor werkgelegenheid voor onze inwoners en hun gezinnen. Zo’n actie geeft ook extra vertrouwen en zet het Noordwijkse bedrijfsleven, en de inwoners aan om daarna zelf ook weer snel de draad op te pakken.
Een krachtig gebaar door een slimme financiële kickstart vanuit de gemeente Noordwijk kan het verschil maken in een snelle opstart van de economie en samenleving. Het mooie verwachte begrotingsresultaat uit 2019, kan een betere bestemming krijgen dan het simpelweg bijschrijven in onze Noordwijkse algemene reserves. Bijzondere tijden vragen om bijzondere acties.
      
 
Vragen
Welke reeds geplande investeringen in de lokale economie en samenleving, kunnen versneld uitgevoerd worden?
Welke toekomstige investeringen in de lokale economie en samenleving in de 4 kernen kunnen versneld naar voren gehaald en uitgevoerd worden?
Wil het college een extra impuls geven door omgaand extra investeringen e/o uitgaven in de lokale economie en samenleving te doen? Zo ja, welke concrete investeringen of uitgaven zijn dat dan? Zo nee, waarom wilt u dit niet?
Denkt u met de reeds beschikbare kennis van de impact van deze crisis op onze jeugd, bedrijven, ouderen en zwakkeren, ook extra preventieve investeringen en uitgaven te kunnen doen om het Noordwijkse onderwijs, Noordwijkse ondernemers en het sociaal domein in brede context meer crisisbestendig te maken? Zo ja, welke concrete investeringen & uitgaven kunt u direct doen? Zo nee, waarom wilt u dit niet?