Meer democratie, minder politiek

Meer democratie, minder politiek

De column van Taetske Visser-Dancer, fractie voorzitter PUUR in de Noordwijker. 

Meer democratie, minder politiek

Als raadslid merk ik al geruime tijd dat het vertrouwen in de Noordwijkse politiek onder druk staat. Het is iets dat me zorgen baart en waar verandering in moet komen. Er worden politieke besluiten genomen waarbij je je kunt afvragen of deze de stem van de inwoners vertegenwoordigen.

Minder sociale huurwoningen in Bronsgeest, terwijl de vraag naar betaalbare woningen enorm is, tarieven voor de Noordwijkse parkeerkaart omhoog, terwijl deze er juist is om de inwoners te faciliteren en niet te straffen, OZB belasting omhoog, geen extra GFT afval in de zomer ophalen, terwijl de maden uit je bak lopen, een Woonvisie aannemen die geen concrete oplossing biedt voor o.a. spoedzoekers, arbeidsmigranten, tiny houses en geen enkele garantie geeft dat er voldoende en juiste woningen binnen afzienbare tijd gerealiseerd gaan worden. Een college dat zo overtuigd is van haar eigen gelijk dat zij zienswijzen en inspraak van inwoners naast zich neerlegt. En zo kent u er waarschijnlijk nog wel een aantal.

 
Hoe komen deze besluiten tot stand? Wordt het algemeen belang wel altijd gediend? Is een democratische meerderheid in de gemeenteraad ook de meerderheid van de stem en wil van inwoners? Of zitten er andere belangen achter?

Wat kunt u als inwoner nog geloven, wat is waar en wat is niet waar? Als oud-wethouder De Jong naar eigen zeggen onder druk werd gezet om eigenbelangen van partijgenoten te dienen, aapjes-advertenties een suggestieve voorstelling van zaken geven, een raadslid via diverse communicatiekanalen de integriteit van een collega raadslid in twijfel trekt en media zich bedienen van misleidende berichtgeving waarbij (oud) bestuurders onheus worden bejegend (waar deze krant zich helaas schuldig aanmaakt), dan is er iets fundamenteels fout. Dan wordt de democratie in Noordwijk ernstig op de proef gesteld.

Juist democratie is hetgeen ons bindt... waarbij het gaat om horen en gehoord worden, om het delen van zeggenschap en een stem geven aan iedereen. Dat vraagt van het gemeentebestuur om vernieuwing. Met de kracht van iedereen kan het anders. Als fractievoorzitter van PUUR ben ik ervan overtuigd dat onze gemeente dan effectiever, efficiënter en bovenal oprecht bestuurd zal worden. Met als resultaat besluiten waarin de inwoner zich herkent.