Raadslid Warmerdam verlaat PUUR en blijft lid van de raad

Raadslid Warmerdam verlaat PUUR en blijft lid van de raad

De wegen van raadslid Astrid Warmerdam en PUUR scheiden zich. Na ampel beraad is gebleken dat dit voor beide partijen de beste route voor de toekomst is. Na het zomerreces is Warmerdam geen lid meer van de PUUR-fractie. Binnenkort zal zij bekend maken op welke wijze zij deel zal uitmaken van de gemeenteraad van Noordwijk.

 
De wegen van raadslid Astrid Warmerdam en PUUR scheiden zich. Na ampel beraad is gebleken dat dit voor beide partijen de beste route voor de toekomst is. Na het zomerreces is Warmerdam geen lid meer van de PUUR-fractie. Binnenkort zal zij bekend maken op welke wijze zij deel zal uitmaken van de gemeenteraad van Noordwijk.

In de afgelopen periode is gebleken dat er verschillend wordt gedacht over de manier van samenwerken binnen de fractie. Dit leidde tot situaties waarin het raadswerk door de PUUR-raadsleden niet optimaal uitgevoerd kon worden. Beide partijen zijn van mening dat juist in een periode waarin er met veel energie gebouwd moet worden aan de nieuwe gemeente Noordwijk dit een onwenselijke situatie is. Zowel PUUR als Warmerdam betreuren het verloop van dit proces maar zijn ervan overtuigd dat zij elkaar in de toekomst zullen respecteren en waar mogelijk met elkaar zullen blijven samenwerken.