Overvolle papiercontainers

Overvolle papiercontainers

PUUR heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college inzake de overvolle papiercontainers. 

 
Aanleiding
Nu het niet meer mogelijk is om bij Afval Loont papier e.d. in te leveren zijn de containers op de diverse inzamelpunten over vol. Gevolg dat papier e.d. naast de containers geplaatst wordt wat leidt tot ongewenst zwerfafval. Uit de diverse berichten die bij PUUR zijn binnengekomen blijkt dat zowel het zwerfafval als de overvolle containers een grote ergernis zijn voor de inwoners.


Vragen

1. Wat is het college voornemens te gaan doen aan de ontstane situatie?