PUUR VRAAGT INTERPELLATIE DEBAT

PUUR VRAAGT INTERPELLATIE DEBAT

PUUR heeft een interpellatie debat aangevraagd voor de raad van 24 maart a.s. Volgens de gemeentewet is het een recht van een volksvertegenwoordiger om een debat aan te vragen over een niet-geagendeerd onderwerp en inlichtingen aan het college of de burgemeester te vragen.

PUUR wil van wethouder Van den Berg weten of hij de gemeenteraad in de afgelopen raadsvergadering juist heeft geïnformeerd.

De reden om deze vraag aan de wethouder te stellen is dat de bewoners van de Zonnekant van mening zijn dat wethouder Van den Berg hen telefonisch beloofd heeft met hen in gesprek te gaan over het dossier snippergroen.


In de laatste raadsvergadering heeft de wethouder de gemeenteraad geïnformeerd dat hij  geen toezeggingen gedaan heeft aan deze bewoners.

Het antwoord van de wethouder staat haaks op hetgeen de inwoners zich herinneren van het telefoongesprek.

Reden voor PUUR om in een debat van hoor en wederhoor van de wethouder te vernemen of hij de raad met zijn antwoord juist heeft geïnformeerd. De interpellatie zal uitdrukkelijk niet gaan over de inhoud van het dossier snippergroen (aankoop, huur of teruggave).Hieronder leest u het interpellatie verzoek:

Interpellatie verzoek voor de raadsvergadering van 24 maart 2020

Onderwerp: Het antwoord van wethouder Van den Berg in de raad van 18 februari jl. op de vraag van PUUR over de status van de toezegging d.d. 4 februari jl. van de wethouder om in gesprek te gaan met de bewoners van de Zonnekant.

De volgende vragen zijn onderwerp van interpellatie:
Vraag 1: Heeft de wethouder de raad op 18 februari jl. met zijn antwoord:  “ ... en verder heb ik geen toezeggingen gedaan aan inwoners”, juist geïnformeerd?
Vraag 2: Indien het antwoord daarop ja is: kan de wethouder bevestigen    dat het secretariaat noch op 14, 17 of 18 februari telefonisch contact heeft gehad met een bewoner van de Zonnekant?
Vraag 3: Indien het antwoord op vraag 2 nee is: kan de wethouder          bevestigen dat hij geïnformeerd is over de ontvangen telefoontjes van de bewoner.

Het college wordt verzocht deze vragen tijdens de interpellatie te beantwoorden.

Toelichting interpellatie verzoek:
In de raad van 18 februari jl. heeft de PUUR fractie wethouder Van den Berg gevraagd naar de status van zijn toezegging van 4 februari jl. aan de bewoners van de Zonnekant om met hen in gesprek te gaan.
Deze vraag is nog door ons verduidelijkt met de directe vraag aan de wethouder: “Als de wethouder belooft om met hen in gesprek te gaan dan is de vraag wat is de status, hoe ver bent u in dat gesprek?”
De voorzitter van de raad vat de vraag samen: “De status van de gesprekken met de inwoners over snippergroen. Kan daar een kort antwoord op gegeven worden?”
Wethouder Van den Berg antwoordt: “ .... en verder heb ik geen toezeggingen gedaan aan de inwoners.”

Door een afvaardiging van de Zonnekant bewoners is PUUR als volgt geïnformeerd:
Nadat de bewoners van de Zonnekant door Omroep West waren benaderd voor een rapportage inzake snippergroen heeft een afvaardiging van hen op:
4 februari jl. telefonisch contact gehad met wethouder Van den Berg. In het gesprek heeft de wethouder aangegeven dat hij het vervelend vindt dat het college steeds door verslaggevers negatief in de media wordt afgespiegeld en dat hij volgende week terug zal bellen om een afspraak te maken om met een delegatie van de Zonnekant bewoners echt in gesprek te gaan;
14 februari – contact gehad met het bestuurssecretariaat aangezien de wethouder niet heeft teruggebeld. Secretariaat belooft boodschap door te geven en zal terugkoppelen
17 februari – wederom contact opgenomen met secretariaat. Op de vraag waarom er geen terugkoppeling heeft plaats gevonden is het antwoord: ”er zijn zieken, de wethouder zou u zelf terugbellen. We geven het door aan de wethouder dat u heeft gebeld”;
18 februari – wederom gebeld met het secretariaat. De wethouder zal terugbellen na het collegeoverleg.

De stelligheid van het antwoord van de wethouder dat hij geen toezeggingen heeft gedaan bevreemdt ons op grond van bovenstaande informatie.
Voor alle duidelijkheid onze vraag in de raad ging over de opvolging door de wethouder van zijn telefonische toezegging van 4 februari jl. dat hij de bewoner van de Zonnekant zal terugbellen voor het maken van een afspraak en niet over de inhoud van het dossier (aankoop, huur of teruggave).

Namens de PUUR fractie
Taetske T. Visser-Danser
Fractievoorzitter