Samenvatting evaluatie armoede monitor

Samenvatting evaluatie armoede monitor

Extra aandacht voor kwetsbaren – Dat had wat PUUR betreft de subtitel van bovenstaande samenvatting moeten zijn. Een behandeling is aangekondigd en voorzien “ergens in het eerste kwartaal 2021”. Voor zo’n belangrijk onderwerp (en zeker in deze tijd) vraagt PUUR zich na het lezen af of de gemeente wel voldoende in controle is. Krijgt deze groep van Noordwijkse huishoudens wel de juiste aandacht?
  • Ca. 1000 huishoudens vallen binnen de genoemde beleidsgroep (120% bijstand).
  • Ca. 700 Noordwijkse huishoudens rekent men tot langdurige minima.
  • 43% heeft alleen een bijstandsuitkering (1052-1503 / mnd.)
Het rapport eindigt met een viertal tips gegeven vanuit de doelgroep. Opvallend daarin is (wederom) de tip (oproep) om meer en/of betere informatie vanuit de gemeente. En dan vooral niet alleen digitaal, omdat een digitaal medium er voor de doelgroep vaak niet is. Een dienstverlening die uitblinkt, moet voor deze doelgroep dus proactief en van mens tot mens. Dat werkt het klaarblijkelijk het beste. (en heeft preventief effect)
 

Het rapport gaat wel over Noordwijk in 2019. Dat is “water onder de brug”. Actuele cijfers zijn nodig om te zien welke kant het op gaat. Zeker voor deze doelgroep, en gedurende Corona, waarin de druk steeds verder oploopt vooral bij de kwetsbaren.  

Vragen
  1. Wanneer kunt u de actuele cijfers/rapportage over 2020 aanleveren?
De taartdiagram op blad 1 lijkt niet correct? Is dat juist?
Is de informatievoorziening richting de doelgroep al aangepast volgens de aangeboden tip? En hoe ziet dat er nu uit? Zo niet, waarom?
Wat is uw actuele inschatting over deze kwetsbare groep? Is er inderdaad meer en gericht aandacht nodig, en wat? En zo niet, waarom?    
Heeft u de respondenten nog een terugkoppeling gegeven, w.o. een reactie op de aangedragen tips? M.a.w. op welke wijze managed u de verwachtingen en wensen? Zo nee, waarom niet?