Schriftelijke vragen inzake Hang Out

Schriftelijke vragen inzake Hang Out

De fractie PUUR heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het beëindigen  van het huurcontract van Jongeren Centrum Hang Out. 

Aanleiding
Nu het huurcontract met het Jongeren Centrum Hang Out door de eigenaar is opgezegd is niet alleen het Jongerenwerk aangewezen een andere locatie te zoeken maar ook organisaties zoals De Wereldvrouwen Noordwijk en de Stichting Marhaba Welkom Noordwijk. Verbindende organisaties die van sociaal en maatschappelijk belang zijn voor de Noordwijkse samenleving.


Vragen

1. Wat is het college van plan te doen aan de ontstane zoektocht naar ruimte van niet alleen het Jongerenwerk maar ook die van de overige vrijwillige organisaties die recent onderdak hadden voor hun  activiteiten aan de Van Panhuysstraat?

 
Aanleiding
Nu het huurcontract met het Jongeren Centrum Hang Out door de eigenaar is opgezegd is niet alleen het Jongerenwerk aangewezen een andere locatie te zoeken maar ook organisaties zoals De Wereldvrouwen Noordwijk en de Stichting Marhaba Welkom Noordwijk. Verbindende organisaties die van sociaal en maatschappelijk belang zijn voor de Noordwijkse samenleving.


Vragen

1. Wat is het college van plan te doen aan de ontstane zoektocht naar ruimte van niet alleen het Jongerenwerk maar ook die van de overige vrijwillige organisaties die recent onderdak hadden voor hun  activiteiten aan de Van Panhuysstraat?