Schriftelijke vragen Nieuw distributiepunt PostNL - onveilige verkeerssituaties

Schriftelijke vragen Nieuw distributiepunt PostNL - onveilige verkeerssituaties

De fractie van PUUR heeft onderstaande vragen gesteld over de verkeersonveilige situatie op het nieuwe distributiepunt van PostNL. 

Het distributiepunt van Post Nl. is verhuisd van de locatie Hof van Breloft aan de Nieuwe Zeeweg naar het centrum van het Oude Zeedorp; de Trompstraat 1D.
Een distributiepunt brengt veel verkeersbewegingen met zich mee. Het Oude Zeedorp is een buurt waar kinderen buitenspelen en lopend, fietsend naar hun school De Zeehonk gaan. Een toename aan verkeersbewegingen brengt de veiligheid van de kinderen in gevaar. 
Vragen

- Bent u het met ons eens dat een distributiepunt vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid niet gehuisvest behoort te zijn in een kinderrijke buurt waar tevens een basisschool is gevestigd? Zo nee waarom niet?
- Welke bestemming heeft het pand Trompstraat 1D?
- Wat zijn uw afwegingen geweest om Post NL toestemming te geven  zich aan de Trompstraat te vestigen?
- Welke andere locaties zijn overwogen voor de vestiging van een distributiepunt?