Schriftelijke vragen over Parkeervergunning

Schriftelijke vragen over Parkeervergunning

In de Besluitenraad van 23 april 2020 is de Verordening Parkeerbelasting aangenomen.
In deze nota is de inwonersvergunning voor inwoners die niet in een betaald parkeren gebied wonen tot het ongenoegen van PUUR verhoogd van € 20,00 naar € 50,00.
De parkeerkaart die hoort bij deze vergunning kan tot 1 januari 2021 worden gebruikt in twee verschillende auto’s mits beide kentekens op hetzelfde adres zijn geregistreerd.

Recentelijk hebben alle inwoners een email ontvangen van P1 met daarin de mogelijkheid om de parkeervergunning te verlengen tegen het nieuwe bedrag van € 50,00.

Wat schetst onze verbazing, P1 meldt bij aanvraag dat bij gebruik van de vergunningspas men vanaf 01-01-2021 verplicht is om, als deze vergunning voor meerdere (twee) voertuigen is verleend, het kenteken van de auto waarmee men van plan is te gaan parkeren telkens in het account van het Digitaal Parkeerloket geactiveerd dient te worden.
 

Van vele Noordwijkers hebben wij gehoord dat zij dit onhandig en als gebruiksonvriendelijk ervaren, waar wij ons in herkennen. In het oude systeem was dit ook niet noodzakelijk.

Daarnaast is op 10 november jl. bij de Begrotingsraad een motie aangenomen waarbij het parkeren met een inwonersvergunning op de Kon. Astridboulevard in de lagere gelegen parkeerplaatsen wordt toegestaan.
Op het overzicht van P1 staan de lager gelegen parkeerplaatsen echter nog steeds op ‘geel’ en dit betekent ‘niet parkeren’.
 
PUUR heeft de volgende vragen:

Is het college bekend met het feit dat een inwoner voordat hij vertrekt steeds moet inloggen op het account van Digitaal Parkeerloket om het juiste kenteken van de auto waarmee hij wil gaan parkeren in te voeren?
Zo ja, wat is de reden dat u besloten heeft het oude systeem te verlaten en deze extra stap in te voeren?
Bent u het met vele inwoners en ons eens dat deze extra stap onhandig en gebruiksonvriendelijk is? Zo neen waarom niet?
Bent u bereidt dit met onmiddellijke ingang terug te draaien en het oude systeem te handhaven? Zo neen waarom niet?
Ben u het met ons eens dat parkeren met de inwonersvergunning toegestaan is op de lager gelegen parkeervakken onderaan de KA Blvd. conform de aangenomen motie? Zo neen waarom niet?
Ben u bereid om  per omgaande de lager gelegen parkeerplaatsen op de Kon Astridboulevard te wijzigen in ‘turquoise’ zodat de Noordwijker daar met een inwonersvergunning kan parkeren. Zo neen waarom niet?