Vandalisme in de Schelft

Vandalisme in de Schelft

PUUR heeft het college onderstaande vragen gesteld naar aanleiding van hun brief over het Vandalisme in de Schelft. 

Vandaag heeft de Raad uw brief van 4 mei jl. ontvangen waarin u aangeeft dat in de afgelopen periode er diverse keren sprake is geweest van inbraken in het huidige zwembad.
Tevens schrijft u dat “alle leidingen en machines zijn meegenomen, waardoor heropening zeer lastig en erg kostbaar wordt”.
U sluit af met de woorden dat het college “voornemens is om op korte termijn een besluit te nemen of het huidige zwembad heropenend kan worden”.

Uw brief sprankelt niet van voortvarendheid en is tevens erg vaag. Om meer duidelijkheid te krijgen heeft de fractie PUUR aan u de volgende vragen:

U schrijft dat er ‘diverse’ keren is ingebroken.

Welke maatregelen heeft u vóór de eerste inbraak getroffen om vandalisme en diefstal van waardevolle componenten uit de installatie te voorkomen? En waarom hebben deze geen effect gehad?

Welke maatregelen heeft u nà de eerste inbraak getroffen om herhaling en verder mogelijk onomkeerbare gevolgen van diefstal te voorkomen?
“Alle leidingen en machines zijn meegenomen’
Wat moeten wij hieronder verstaan?

U bent voornemens om “op korte termijn te besluiten of het huidige zwembad heropend kan worden”
Graag horen wij van u een datum waarop u dit besluit gaat nemen.
Welke afwegingen maakt u bij het nemen van dit besluit?