Vragen ongewenste gevolgen nieuw tarief Bewonersparkeervergunning

Vragen ongewenste gevolgen nieuw tarief Bewonersparkeervergunning

In de Besluitenraad van 23 april 2020 is de Verordening Parkeerbelasting Noordwijk 2020 aangenomen. Hierin zijn de volgende tarieven voor een bewonersparkeervergunning vastgesteld. Eerste bewonersparkeervergunning per jaar € 20,00, tweede € 50,00 en derde € 100,00.

PUUR is door de Wijkvereniging het Oude Zeedorp en inwoners uit andere (blauwe zone) wijken, die in aanmerking komen voor een bewonersparkeervergunning benaderd.

Zij ervaren het volgende:
a) bewoners met een eigen inrit/opstelplaats kunnen geen eerste bewonersparkeervergunning van € 20,00 per jaar aanvragen. Navraag bij Parkeerservice Noordwijk P1 leert dat auto 1 geparkeerd moet worden op de eigen inrit/opstelplaats en de huiseigenaar daarom niet in aanmerking komt voor een eerste bewonersparkeervergunning
b) sommige bewoners zonder een eigen oprit kunnen geen 1e bewonersparkeervergunning aanvragen.
c) huurders van huizen met een eigen inrit/opstelplaats wel in aanmerking komen voor een eerste bewonersparkeervergunning.

 
De Wijkvereniging stelt tevens dat:
d) niet uit het oog mag worden verloren dat het betaald parkeerstelsel ooit is ingevoerd om parkeren in de wijken nabij de zee te reguleren en dat de invoering nooit de intentie heeft gehad om extra belasting te heffen en hiermee inkomsten voor de gemeente te genereren.  De Wijkvereniging ziet dan ook naast de onverwacht opgelegde bovenstaande beperkingen en rechtsongelijkheden voor de "1e bewonersparkeervergunning", geen enkele rechtvaardiging van de excessief gestegen tarieven voor 2e en 3e bewonersvergunningen


PUUR heeft de volgende vragen:
  1. Op welke wijze heeft de raad en de bewoners kunnen weten dat de eerste bewonersparkeervergunning voor bewoners met een huis met oprit/opstalplaats is komen te vervallen?
  2. Bent u het met PUUR eens dat nu het vervallen van deze bewonersparkeervergunning niet in de verordening is opgenomen deze vergunning z.s.m. alsnog aan geïnteresseerden wordt uitgeven? Zo neen dan graag met redenen omkleed waarom niet.
  3. Door wie en op welke wijze wordt vastgesteld of een oprit/opstelplaats op eigen terrein bij bewoner aanwezig is?
  4. Hoe is het mogelijk dat bewoners zonder oprit/opstelplaats niet in aanmerking komen voor een 1e bewonersparkeervergunning? Op welke termijn gaat u dit herstellen?
  5. Wat is uw reactie op de stelling van de wijkvereniging zoals verwoord onder d)?