Vragen over Gemeentelijke onderscheidingen

Vragen over Gemeentelijke onderscheidingen

Onlangs werd acteur Paul van Gorcum geëerd met een door burgemeester Verkleij onthulde tegel op het trottoir bij de ingang van de Muze. Mensen en organisaties kunnen zich onderscheiden door hun grote inzet, prestaties of betrokkenheid bij de gemeente. Onderscheidingen zijn echter geen vanzelfsprekendheid. Het is belangrijk dat voor elke vorm van erkenning criteria worden gehanteerd die moeten worden nageleefd. 
De gemeente Noordwijk kent geen “gemeentelijk decoratiestel – onderscheidingen” op grond waarvan aanvragen beoordeeld worden. Vragen 1. Wat is het beleid (criteria) dat u hanteert voor het honoreren van het leggen van memorabele tegels in de openbare ruimte? 2. Wanneer ben u voornemens aan de raad een voorstel met betrekking tot gemeentelijke decoraties – onderscheidingen voor te leggen? 3. PUUR heeft reeds vorig jaar bij u aangedrongen op het instellen van een Jonge Helden Trofee – om jeugdigen uit onze gemeente te huldigen die een heldendaad of een bijzondere daad hebben verricht. Kunt u ons de toezegging doen dat u dit PUUR initiatief overneemt in uw voorstel aangaande gemeentelijke decoraties-onderscheidingen?