Vragen over herontwikkeling voormalig DPO gebouw

Vragen over herontwikkeling voormalig DPO gebouw

PUUR heeft art. 39 vragen gesteld aan het college over eventuele herontwikkeling van het voormalig DPO gebouw. 

Aanleiding
Sinds 2008 is het voormalig DPO gebouw in gebruik door de Noordwijkse School.
In 2011 gaf het bestuur van de Noordwijkse School aan er oren naar te hebben na sloop van het DPO gebouw, het terrein te ontwikkelen voor een nieuw schoolpand met een sportzaal als faciliteit.
 

Naast de Noordwijkse School zijn er nu verschillende sociaal-maatschappelijke voorzieningen in het pand gehuisvest.
Het locatie-onderzoek fusieschool Wakersduin/Zeehonk geeft aan dat een twee-laags schoolgebouw op de locatie DPO gebouw mogelijk is.
Het terrein van het DPO gebouw komt in verschillende documenten ter sprake in combinatie met woningbouw.

Vragen
Wat is uw visie op de toekomst voor de locatie oud-DPO gebouw?
De Noordwijkse School zou graag in één gebouw gehuisvest zijn. Mocht de gemeente voornemens zijn deze wens op termijn te vervullen dan is nieuwbouw noodzakelijk.
Mocht het schoolbestuur Sophia Scholen besluiten de fusieschool Wakersduin/Zeehonk te realiseren op de huidige locatie van de basisschool Wakersduin dan is nieuwbouw noodzakelijk.
Hieruit kun je concluderen dat er binnen enkele meters van elkaar twee scholen zijn die aan nieuwbouw toe zijn. Nieuwbouw zal uiteindelijk door de gemeente gefinancierd moeten worden.

Om beide scholen in één klap te faciliteren en overlast van tweemaal nieuwbouw in dezelfde straat te voorkomen kan toekomstige huisvesting van beide scholen in één gebouw kosten voor de gemeente besparen en schaalvoordelen met zich mee brengen. Meerdere onderwijsconcepten onder één dak zoals bijvoorbeeld de Brede School Boechorst.

Wat is de reden dat u het onderzoek door VDH-managers B.V. beperkt heeft tot het vinden van een locatie voor de 2 te fuseren pc-basisscholen en u niet de huisvesting van de Noordwijkse School hierbij betrokken heeft?