Vragen over Stopzetten extra GFT ophaal in zomer in Noordwijk Binnen en Zee

Vragen over Stopzetten extra GFT ophaal in zomer in Noordwijk Binnen en Zee

PUUR heeft het college vragen gesteld over het stopzetten van de extra zomerinzameling GFT in Noordwijk Binnen en Zee. Het college geeft aan dat er een capaciteitsprobleem is ontstaan door maatregelen rondom het coronavirus.

Het extra ophalen van GFT afval in de zomermaanden is voor PUUR essentieel en is wat ons betreft onlosmakelijk verbonden met een goede basis dienstverlening waar wij als politieke partij voor staan. Overlast van ongedierte en stank door de sterk oplopende zomerse temperaturen moet worden voorkomen.

 
In de raadsvergadering van 26 mei jl. is een uitvoeringsbudget van € 500.000 vastgesteld zodat het college snel kan reageren op vraagstukken met financiële effecten in verband met het Covid-19 virus.  Het college onderstreepte in deze vergadering dat dit budget niet alleen ten goede zal komen aan de ondernemers maar zeker ook aan de inwoners en samenleving in haar geheel.
Financiële middelen kunnen dan ook wat PUUR betreft niet de reden zijn dat deze dienst niet  meer wordt verleend aan de inwoners van Noordwijk Binnen en Zee.


Vragen

Wat is de (financiële) bottleneck geweest waarom u niet met het afvalophaal bedrijf  tot een oplossing van dit probleem bent gekomen?
Wat u heeft u er aan gedaan om het ontstane capaciteitsprobleem op te lossen?
Waarom is het niet mogelijk gebleken om extra vuilniswagens in te zetten?
Waarom is het niet mogelijk gebleken om in shifts te werken zodat de gecontracteerde vuilniswagen(s) extra uren kan/kunnen rijden? (een deel van de bemanning zou beschikbaar moeten zijn op grond van de pre-corona planning.)
Graag ontvangen wij de correspondentie die u hierover met het bedrijf gevoerd heeft.