Woningzoekenden vogelvrij verklaard en het eigen gelijk van het Noordwijkse college.

Woningzoekenden vogelvrij verklaard en het eigen gelijk van het Noordwijkse college.

Woningzoekenden Vogelvrij verklaard en het eigen gelijk van het Noordwijkse college. 
 

Op 26 januari jl. werd de Woonvisie voor Noordwijk door de gemeenteraad niet unaniem vastgesteld. 
 
Het eigen gelijk 
In een marathonzitting werd de door het college ingebrachte Woonvisie aangenomen. Overtuigd van zijn eigen gelijk werden door de wethouder verschillende ingebrachte wijzigingen, komende van zowel coalitie als oppositie, eenvoudig ter zijde geschoven. 
 
PUUR zette haar handtekening er niet onder omdat de Woonvisie grote hiaten kent. 
 
Vogelvrij: 
1.  Inwoners die betaalbare woningen zoeken zijn de dupe. De vastgestelde opbouw in verdeling van woningen geeft de ontwikkelaars de kans om uitsluitend sociale woningen te realiseren van rond de 325.000 euro. Voor vele woningzoekenden zullen deze woningen hierdoor buiten hun bereik zijn. Zij zijn door de coalitie vogelvrij verklaard en kunnen hun heil wat betreft dit college buiten het dorp Noordwijk zoeken. 
 
2. Alternatieve woonvormen voor starters (w.o. tiny houses), (semi) permanente woonvormen voor arbeidsmigranten, spoedzoekers, woonwagenbewoners etc. worden niet opgenomen in de visie. Ze bestaan daarmee niet en worden als vanzelf richting de illegaliteit geduwd. Vogelvrij! Zoek het maar uit zegt het college maar ben je ervan bewust we houden je wel in de gaten. 
 
3. En tenslotte is het grootste manco van de visie de overmoed. Opvallend was de herhaling van de eerder gehoorde lofzang op de eigen hoge ambitie en bouwstroom realisatie van het aantal woningen dat er nodig is om in de woningbehoefte te voorzien. Zolang je niet waarmaakt wat je belooft, kan dat als arrogante houding door woningzoekende worden opgevat, en dat begrijpt PUUR. 
 
Uitkomst 
PUUR gaat goed controleren wat er is beloofd en staan daarin niet alleen. Het zal niet al te lang duren voordat er meer inzicht komt in de waarheidsgetrouwe opzet van de bouwambitie. Dan zullen we zien wie er gelijk heeft en  dat wordt de start om het gesprek weer te openen en ons wederom in te spannen voor een fijn huis voor iedere inwoner van de gemeente Noordwijk.