DE 50 VAN PUUR


WIJ ZIJN NOORDWIJKERS, NOORDWIJKERHOUTERS EN ZILKERS MET EEN MENING. MANNEN EN VROUWEN, JONG EN OUDER, NIEUW EN ERVAREN. WIJ ZIJN ER VOOR IEDEREEN, VOOR ALLE LEEFTIJDEN. WE ZIJN LIEFHEBBERS VAN LOKAAL. NIET LANDELIJK LINKS OF RECHTS. OF POLITIEK GEKLEURD. WE STAAN VOOR EEN KOERS VAN NIEUW DENKEN EN DOEN. WE GELOVEN 100% IN DE KRACHT VAN SAMEN, VAN LOKAAL MET ELKAAR. JIJ OOK?

PUUR FRACTIE: Gerben van Duin (NW) Nr.1

PUUR FRACTIE: Gerben van Duin (NW)

'Onze gemeente draait op gemeenschapsgeld. Voor PUUR telt het principe ‘niet meer uitgeven dan er binnenkomt’. Dus grip op geldzaken. Voor de korte en lange termijn.'

PUUR FRACTIE: Taetske Visser-Danser (NW) Nr.2

PUUR FRACTIE: Taetske Visser-Danser (NW)

'Ik kies voor een duurzame toekomst waar we evenveel energie opwekken als gebruiken. We gaan vergroenen door te investeren in innovaties, subsidies en voorlichting.'


PUUR FRACTIE: Toon van Tol (DZ) Nr.3

PUUR FRACTIE: Toon van Tol (DZ)

'Doen is de beste manier van denken. Dat spreekt mij aan bij PUUR. Dus voor De Zilk, samen met de andere twee dorpen, het wonen en leven nog mooier te maken.'


PUUR FRACTIE: Astrid Warmerdam (NWH) Nr.4

PUUR FRACTIE: Astrid Warmerdam (NWH)

'Mijn streven is om van het ‘nieuwe’ Noordwijk een duurzame , toonaangevende gemeente te maken waar het voor iedereen goed wonen, werken, recreëren en ondernemen is.'


PUUR FRACTIE: Arjan van den Akker (NW) Nr.5

PUUR FRACTIE: Arjan van den Akker (NW)

'Inwoners en ondernemers verdienen een heldere stem in de nieuwe raad. Bij beslissingen gaat het erom de juiste koers te volgen op basis van belangen van eenieder.'


PUUR FRACTIE: Daniëlle Brink-Musters (NW) Nr.6

PUUR FRACTIE: Daniëlle Brink-Musters (NW)

'Voor een veilige, schone-, en gezonde leefomgeving zijn regels nodig. Maar de handhaving moet fair en vriendelijk zijn voor inwoners en bezoekers.'


PUUR FRACTIE: Nick Duindam (NW) Nr.7

PUUR FRACTIE: Nick Duindam (NW)

'The Voice voor aandacht voor culturele verschillen, andere woonvormen, aanpak eenzaamheid, seksuele diversiteit, samenwerking onderwijs en Jongerengemeenteraad.'


Moniek Peen (NWH) Nr.8

Moniek Peen (NWH)

'Echt luisteren naar elkaar: niet makkelijk, wel noodzakelijk om tot de beste oplossing te komen.'


Ton Donders (NW) Nr.9

Ton Donders (NW)

'Bespaar door woningen die zijn aangepast aan een zorgvraag te bestemmen voor een huurder die een vergelijkbare aangepaste woning zoekt.'


Dirk Klinkenberg (NW) Nr.10

Dirk Klinkenberg (NW)

'Ik sta voor PUUR vanwege de zorg voor zorg, aandacht voor bewegen, maatregelen voor veilig wonen, schone openbare ruimtes met goede verlichting.'


Heleen Plas (NWH) Nr.11

Heleen Plas (NWH)

'Sport brengt mensen in beweging. Iedereen, op elke leeftijd, op elk niveau. Sport is een motor en bindmiddel voor de samenleving. We zetten niemand buitenspel.'


Pieter van den Brink (NW) Nr.12

Pieter van den Brink (NW)

'PUUR, drie dorpen, één gemeente. Ieder dorp behoudt zijn eigen cultuur. Bij PUUR telt iedereen mee, dus stem op mij of stem op PUUR.'


Leentje van der Veek (DZ) Nr.13

Leentje van der Veek (DZ)

'Ik sta voor PUUR. Onze partij ziet duurzaamheid niet als commerciële trend, maar maakt er werk van. Gewoon omdat ze erin gelooft. En ik ook!'


Hans Bakker (NW) Nr.14

Hans Bakker (NW)

'Hart voor ruimte. Ruimte voor initiatieven en maatwerk om onze 3 dorpen (nog) mooier te maken? Dan moet je kunnen vertrouwen op een eerlijke afweging van alle belangen.'


Sylvia Steenbakkers (NWH) Nr.15

Sylvia Steenbakkers (NWH)

'We hebben elkaar nodig. Dus opkomen voor jezelf en je naasten. Ik sta met hart en ziel achter PUUR. U toch ook! Want we willen allemaal mooi wonen!'


Thomas Steenvoorden (NW) Nr.16

Thomas Steenvoorden (NW)

'Ik vind flexibele woonconcepten iets van deze tijd. Zoals wonen in Tiny Houses. Het is hoog tijd dat we locaties kiezen voor tijdelijk wonen op maat.'


Chindy Kross (NW) Nr.17

Chindy Kross (NW)

'Ik zie iedereen graag in zijn kracht. Daar help ik graag aan mee. Ik zet me in voor een samenleving waarin we elkaar zien en naar elkaar luisteren.'


Bart Duindam (NW) Nr.18

Bart Duindam (NW)

'Ik ben voor een jongerenraad met een stem in onze mooie gemeente. Wij weten wat we willen. Bij uitgaan, sport, muziek maken, vakantiebanen…'


Koen Vermeij (NW) Nr.19

Koen Vermeij (NW)

'Als kritische student durf ik te beweren dat PUUR ruimte geeft aan initiatieven en plannen die de nieuwe gemeente ook aantrekkelijk maken voor jongeren.'


Rob Hogenhuis (NW) Nr.20

Rob Hogenhuis (NW)

'Ik zet mij graag in voor alle inwoners en niet voor een specifieke groep. Daarom past PUUR uitstekend bij mij.'


Abdel el Yaakoubi (NW) Nr.21

Abdel el Yaakoubi (NW)

'Voor elkaar met elkaar...We doen er alles aan om voor alle inwoners gelijke rechten (en plichten) te behouden. Geef PUUR op 21 november 2018 uw vertrouwen.'

Lees meer >
Marinke van Rooijen (NWH) Nr.22

Marinke van Rooijen (NWH)

'Ik zet mij in voor beter OV voor studenten van de nieuwe gemeente, met name naar de stations Sassenheim, Voorhout en Hillegom.'


Kim Bouckaert (DZ) Nr.23

Kim Bouckaert (DZ)

'Wat mij vooral aanspreekt aan PUUR is de slogan ‘De kracht van samengaan’. En daaruit voortvloeiend het denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.'


Willy Heemskerk (NWH) Nr.24

Willy Heemskerk (NWH)

'Als wijkziekenverzorgende zie ik veel schrijnende situaties; eenzaamheid bij ouderen, dementie, verwaarlozing. Daar vraag ik aandacht voor in de lokale politiek.'


Ada Alkemade (NW) Nr.25

Ada Alkemade (NW)

'Vindt u het Noordwijkse strand ook zo mooi? Stem PUUR: geen extra permanente strandpaviljoens, geen grotere exploitatievlakken of verruiming van sluitingstijden.'


Rob van Nes (NWH) Nr.26

Rob van Nes (NWH)

'Landelijke politiek is voor landelijke partijen. Bij lokale thema’s ben je beter af bij een partij zonder landelijke standpunten, die lokale thema’s lokaal behandelt.'


Jacques Elvader (NW) Nr.27

Jacques Elvader (NW)

'Belasting voor iedereen gelijk. Meevallers terug naar de inwoners. Verhoging is nooit een doel op zich, alleen als voor voorzieningen is in onze dorpen.'


John van der Zwet (NW) Nr.28

John van der Zwet (NW)

'Zowel jong als ouder moeten een betaalbare woning in onze gemeente kunnen bemachtigen. Dus vooral extra bouwen aan sociale woningbouw en starterswoningen.'


Monique Jansen (NW) Nr.29

Monique Jansen (NW)

'Ik ga voor gezond leven door iedereen meer te laten bewegen. Dat kan door inzet van buurtsportcoaches, extra gym op school en meer oplaadpunten voor e-bikes.'


Peter Gowdy (NW) Nr.30

Peter Gowdy (NW)

'Samen met mijn gezin woon, geniet, werk en sport ik inmiddels 15 jaar in het prachtige Noordwijk. Dat gun ik komende generaties ook. Daarom kies ik voor PUUR.'


Ceciel van der Heijden (NWH) Nr.31

Ceciel van der Heijden (NWH)

'Er is altijd een keus! Niet in wat je overkomt, wèl in hoe je er mee omgaat. Ik geloof in samenwerken, juist door de kracht van het individu.'


Mennolt Visser (NW) Nr.32

Mennolt Visser (NW)

'Ruimte voor start-ups: organiseer een lokaal maatschappelijk platform van bedrijven en organisaties. Zet kennis, expertise en menskracht actief in voor jonge ondernemers.'


Ted Langeveld (NWH) Nr.33

Ted Langeveld (NWH)

'Onze gemeente verdient een enthousiast en actief bestuur. Positieve mensen die luisteren, samen werken en aan elkaar denken. Daar worden onze dorpen beter van.'


Coby de Haas (DZ) Nr.34

Coby de Haas (DZ)

'Sfeervolle dorpen maken mensen blij en dat brengt ze samen. PUUR investeert in het versterken van de levendigheid van de dorpskernen. Dus ook in De Zilk!'


Joke van der Zanden (NW) Nr.35

Joke van der Zanden (NW)

'Een dementievriendelijke gemeente, daar ga ik voor. Een energieke samenleving, waar we kwetsbare ouderen bij betrekken. Niemand mag zich eenzaam voelen.'


Dorus Vissers (NW) Nr.36

Dorus Vissers (NW)

'Verbinding zoeken en maken. Dat is een van onze mooiste kansen! Door een sterk verenigingsleven in alle drie de dorpen. Daar ga ik PUUR voor!'


Fons Lommerse (NWH) Nr.37

Fons Lommerse (NWH)

'Goed naar elkaar luisteren. Voor een financieel gezonde gemeente met aandacht voor wonen, werken, cultuur, sport, ontspanning en ondernemingen. Daarom kies ik PUUR.'


Jan Smit (NW) Nr.38

Jan Smit (NW)

'PUUR staat voor lokaal besturen door betrokken mensen uit onze drie dorpen. Met een lokale visie en een heldere een eenduidige agenda. Dat vind ik heel belangrijk!'


Erik van Houten (NW) Nr.39

Erik van Houten (NW)

'Voor sportverenigingen is het lastig om vakbekwame vrijwilligers te vinden. Dit kost spelplezier. Ik ga voor professionele ondersteuning van trainers en coaches.'


Glenn Nederstigt (DZ) Nr.40

Glenn Nederstigt (DZ)

'Als vrijwilliger bij de voetbal weet ik hoe belangrijk evenementen zijn. PUUR stimuleert investeringen in evenementen én uitgaansmogelijkheden voor jongeren.'


Kevin Langeree (NW) Nr.41

Kevin Langeree (NW)

'Elke vereniging heeft recht op goede huisvesting met (basis)voorzieningen. Het is de sleutel tot succes. Voor individuele sporters en voor teams. PUUR gaat ervoor.'


Wilma van Saase - den Haan (NWH) Nr.42

Wilma van Saase - den Haan (NWH)

'Ik vind het belangrijk dat onze eigen jongeren een woning op maat kunnen vinden in het dorp. Zo versterken en behouden we onze unieke identiteit.'


Rick van der Niet (NW) Nr.43

Rick van der Niet (NW)

'Ik sta voor een leefbaar dorp zonder bouwvallen van projectontwikkelaars. Goede recreatie mogelijkheden op vrij strand en bredere fietspaden in de duinen.'


Ruth de Groot (DZ) Nr.44

Ruth de Groot (DZ)

'Vakkundige mensen zijn nodig om de unieke Bollenstreek te behouden. PUUR stimuleert leer- en werktrajecten die jonge mensen kansen bieden om te werken en wonen.'


Aad van der Meer (NW) Nr.45

Aad van der Meer (NW)

'Ook in het "nieuwe" Noordwijk zal PUUR het voortouw nemen!'


Iwona Kwit (NW) Nr.46

Iwona Kwit (NW)

'Onze economie groeit. Werknemers uit andere landen springen bij in de zorg, agrarische sector en horeca. Veelal tijdelijk. Daar hoort fatsoenlijke huisvesting bij.'


Jos Vink (DZ) Nr.47

Jos Vink (DZ)

'Alles draait om sociale communicatie en contact. Met onze ouderen, met verenigingen en instellingen…Gewoon in begrijpelijke taal. Duidelijkheid geeft vertrouwen.'


Janneko Giezen (NW) Nr.48

Janneko Giezen (NW)

'Geen enkele oudere hoeft in onze dorpen eenzaam te zijn.'


Hak van Nes (NW) Nr.49

Hak van Nes (NW)

'Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in ons dorp. Ook na de fusie. Dat wordt bereikt door lokaal met elkaar de kracht van samengaan inhoud te geven.'


Marc Cramer (NWH) Nr.50

Marc Cramer (NWH)

'Ik ga voor mooi leven in een gezonde gemeente waar zowel jongeren als ouderen goed kunnen wonen in een actieve samenleving met aandacht voor iedereen.'