PUURDERS


WIJ ZIJN NOORDWIJKERS, NOORDWIJKERHOUTERS EN ZILKERS MET EEN MENING. MANNEN EN VROUWEN, JONG EN OUDER, NIEUW EN ERVAREN. WIJ ZIJN ER VOOR IEDEREEN, VOOR ALLE LEEFTIJDEN. WE ZIJN LIEFHEBBERS VAN LOKAAL. NIET LANDELIJK LINKS OF RECHTS. OF POLITIEK GEKLEURD. WE STAAN VOOR EEN KOERS VAN NIEUW DENKEN EN DOEN. WE GELOVEN 100% IN DE KRACHT VAN SAMEN, VAN LOKAAL MET ELKAAR. JIJ OOK?

PUUR Fractie

Nr.2

PUUR FRACTIE: Gerben van Duin (NW)

'Onze gemeente draait op gemeenschapsgeld. Voor PUUR telt het principe ‘niet meer uitgeven dan er binnenkomt’. Dus grip op geldzaken. Voor de korte en lange termijn.'


Nr.3

PUUR FRACTIE: Taetske Visser-Danser (NW)

'Ik kies voor een duurzame toekomst waar we evenveel energie opwekken als gebruiken. We gaan vergroenen door te investeren in innovaties, subsidies en voorlichting.'


Nr.4

PUUR FRACTIE: Toon van Tol (DZ)

'Doen is de beste manier van denken. Dat spreekt mij aan bij PUUR. Dus voor De Zilk, samen met de andere twee dorpen, het wonen en leven nog mooier te maken.'


Nr.5

PUUR FRACTIE: Daniëlle Brink-Musters (NW)

'Voor een veilige, schone-, en gezonde leefomgeving zijn regels nodig. Maar de handhaving moet fair en vriendelijk zijn voor inwoners en bezoekers.'


PUURders

Nr.2

Thomas Steenvoorden (NW)

'Ik vind flexibele woonconcepten iets van deze tijd. Zoals wonen in Tiny Houses. Het is hoog tijd dat we locaties kiezen voor tijdelijk wonen op maat.'


Nr.3

Heleen Plas (NWH)

'Sport brengt mensen in beweging. Iedereen, op elke leeftijd, op elk niveau. Sport is een motor en bindmiddel voor de samenleving. We zetten niemand buitenspel.'


Nr.4

Ruth de Groot (DZ)

'Vakkundige mensen zijn nodig om de unieke Bollenstreek te behouden. PUUR stimuleert leer- en werktrajecten die jonge mensen kansen bieden om te werken en wonen.'


Nr.5

Willy Heemskerk (NWH)

'Als wijkziekenverzorgende zie ik veel schrijnende situaties; eenzaamheid bij ouderen, dementie, verwaarlozing. Daar vraag ik aandacht voor in de lokale politiek.'


Nr.6

Ton Donders (NW)

'Bespaar door woningen die zijn aangepast aan een zorgvraag te bestemmen voor een huurder die een vergelijkbare aangepaste woning zoekt.'


Nr.7

Rob van Nes (NWH)

'Landelijke politiek is voor landelijke partijen. Bij lokale thema’s ben je beter af bij een partij zonder landelijke standpunten, die lokale thema’s lokaal behandelt.'


Nr.8

Kim Bouckaert (DZ)

'Wat mij vooral aanspreekt aan PUUR is de slogan ‘De kracht van samengaan’. En daaruit voortvloeiend het denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.'


Nr.9

Wilma van Saase - den Haan (NWH)

'Ik vind het belangrijk dat onze eigen jongeren een woning op maat kunnen vinden in het dorp. Zo versterken en behouden we onze unieke identiteit.'


Nr.10

Dirk Klinkenberg (NW)

'Ik sta voor PUUR vanwege de zorg voor zorg, aandacht voor bewegen, maatregelen voor veilig wonen, schone openbare ruimtes met goede verlichting.'


Nr.11

Chindy Kross (NW)

'Ik zie iedereen graag in zijn kracht. Daar help ik graag aan mee. Ik zet me in voor een samenleving waarin we elkaar zien en naar elkaar luisteren.'


Nr.12

Dorus Vissers (NW)

'Verbinding zoeken en maken. Dat is een van onze mooiste kansen! Door een sterk verenigingsleven in alle drie de dorpen. Daar ga ik PUUR voor!'


Nr.13

Koen Vermeij (NW)

'Als kritische student durf ik te beweren dat PUUR ruimte geeft aan initiatieven en plannen die de nieuwe gemeente ook aantrekkelijk maken voor jongeren.'


Nr.14

Kevin Langeree (NW)

'Elke vereniging heeft recht op goede huisvesting met (basis)voorzieningen. Het is de sleutel tot succes. Voor individuele sporters en voor teams. PUUR gaat ervoor.'


Nr.15

Bart Duindam (NW)

'Ik ben voor een jongerenraad met een stem in onze mooie gemeente. Wij weten wat we willen. Bij uitgaan, sport, muziek maken, vakantiebanen…'


Nr.16

Mennolt Visser (NW)

'Ruimte voor start-ups: organiseer een lokaal maatschappelijk platform van bedrijven en organisaties. Zet kennis, expertise en menskracht actief in voor jonge ondernemers.'


Nr.17

Ada Alkemade (NW)

'Vindt u het Noordwijkse strand ook zo mooi? Stem PUUR: geen extra permanente strandpaviljoens, geen grotere exploitatievlakken of verruiming van sluitingstijden.'


Nr.18

Glenn Nederstigt (DZ)

'Als vrijwilliger bij de voetbal weet ik hoe belangrijk evenementen zijn. PUUR stimuleert investeringen in evenementen én uitgaansmogelijkheden voor jongeren.'


Nr.19

Pieter van den Brink (NW)

'PUUR, drie dorpen, één gemeente. Ieder dorp behoudt zijn eigen cultuur. Bij PUUR telt iedereen mee, dus stem op mij of stem op PUUR.'


Nr.20

Coby de Haas (DZ)

'Sfeervolle dorpen maken mensen blij en dat brengt ze samen. PUUR investeert in het versterken van de levendigheid van de dorpskernen. Dus ook in De Zilk!'


Nr.21

Abdel el Yaakoubi (NW)

'Voor elkaar met elkaar...We doen er alles aan om voor alle inwoners gelijke rechten (en plichten) te behouden. Geef PUUR op 21 november 2018 uw vertrouwen.'

Lees meer >
Nr.22

Ted Langeveld (NWH)

'Onze gemeente verdient een enthousiast en actief bestuur. Positieve mensen die luisteren, samen werken en aan elkaar denken. Daar worden onze dorpen beter van.'


Nr.23

Peter Gowdy (NW)

'Samen met mijn gezin woon, geniet, werk en sport ik inmiddels 15 jaar in het prachtige Noordwijk. Dat gun ik komende generaties ook. Daarom kies ik voor PUUR.'


Nr.24

Jos Vink (DZ)

'Alles draait om sociale communicatie en contact. Met onze ouderen, met verenigingen en instellingen…Gewoon in begrijpelijke taal. Duidelijkheid geeft vertrouwen.'


Nr.25

Joke van der Zanden (NW)

'Een dementievriendelijke gemeente, daar ga ik voor. Een energieke samenleving, waar we kwetsbare ouderen bij betrekken. Niemand mag zich eenzaam voelen.'


Nr.26

Jacques Elvader (NW)

'Belasting voor iedereen gelijk. Meevallers terug naar de inwoners. Verhoging is nooit een doel op zich, alleen als voor voorzieningen is in onze dorpen.'


Nr.27

Rob Hogenhuis (NW)

'Ik zet mij graag in voor alle inwoners en niet voor een specifieke groep. Daarom past PUUR uitstekend bij mij.'


Nr.28

John van der Zwet (NW)

'Zowel jong als ouder moeten een betaalbare woning in onze gemeente kunnen bemachtigen. Dus vooral extra bouwen aan sociale woningbouw en starterswoningen.'


Nr.29

Jan Smit (NW)

'PUUR staat voor lokaal besturen door betrokken mensen uit onze drie dorpen. Met een lokale visie en een heldere een eenduidige agenda. Dat vind ik heel belangrijk!'


Nr.30

Erik van Houten (NW)

'Voor sportverenigingen is het lastig om vakbekwame vrijwilligers te vinden. Dit kost spelplezier. Ik ga voor professionele ondersteuning van trainers en coaches.'


Nr.31

Aad van der Meer (NW)

'Ook in het "nieuwe" Noordwijk zal PUUR het voortouw nemen!'


Nr.32

Rick van der Niet (NW)

'Ik sta voor een leefbaar dorp zonder bouwvallen van projectontwikkelaars. Goede recreatie mogelijkheden op vrij strand en bredere fietspaden in de duinen.'


Nr.33

Hans Bakker (NW)

'Hart voor ruimte. Ruimte voor initiatieven en maatwerk om onze 3 dorpen (nog) mooier te maken? Dan moet je kunnen vertrouwen op een eerlijke afweging van alle belangen.'


Nr.34

Hak van Nes (NW)

'Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in ons dorp. Ook na de fusie. Dat wordt bereikt door lokaal met elkaar de kracht van samengaan inhoud te geven.'